Flaggor av länder: Genom organisationer

Europeiska unionen

G8

Nato

Opec