Valuta: manat

Stater som använder valuta manat

Flagga Land Valuta
Azerbajdzjans flagga Azerbajdzjan Azerbajdzjansk manat
Turkmenistans flagga Turkmenistan Turkmenistansk manat